Onze diensten

Lees meer

Grondverwerving

Meander heeft ruime ervaring in minnelijke grondverwerving. In de praktijk houdt dat in dat Meander vaak een adviserende rol heeft in het voortraject van de grondverwervingsopdracht. Daarna voert Meander dit advies uit samen met alle deelnemende partijen en wordt dit in een (koop)overeenkomst vastgelegd.  Om de beste oplossing te realiseren is kennis, inlevingsvermogen, daadkracht en mensenkennis nodig. 

Adviesdiensten

Advies en begeleiding is steeds meer centraal komen te staan in de rentmeestersbranche. Doordat u meer rekening moet houden met uitgebreide regelgeving en juridische procedures in projecten, doet u er goed aan op het juiste moment gespecialiseerd advies in te zetten.  Meander kan u in het gehele traject begeleiden, maar u kunt  ook op een specifiek onderdeel  de specialistische kennis inschakelen.

Grondverwerving

Meander heeft ruime ervaring in minnelijke grondverwerving. In de praktijk houdt dat in dat Meander vaak ook een adviserende rol heeft in het voortraject van de grondverwervingsopdracht

Lees meer

Onteigening

Op het moment dat een overheidsinstantie een stuk grond dient te verkrijgen om een project uit te kunnen voeren, wordt in eerste instantie altijd uitgegaan van minnelijke verwerving.

Lees meer

Pachtzaken en eigendomsbeheer

Meander kan u op efficiënte wijze ondersteunen bij het beheer van uw eigendommen.

Lees meer

Taxaties

Taxaties zijn in bedoeld om van een bepaald object de waarde in het vrije economische verkeer vast te stellen.

Lees meer

Schadeloosstelling

Bij de uitvoering van werkzaamheden kan in veel situaties schade ontstaan.

Lees meer

Vestiging zakelijke rechten

Voordat er wordt overgegaan tot het leggen of verplaatsen van kabels en leidingen, dient u als opdrachtgever toestemming van de eigenaar te krijgen voor deze werkzaamheden.

Lees meer

Nadeelcompensatie en planschade

Het stelsel van nadeelcompensatie in Nederland is ontleend aan het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Lees meer

Kabels en leidingen

Nederland wordt doorsneden door allerlei telefoon- en elektriciteitkabels en leidingen voor gas, water, olie en chemische grondstoffen.

Lees meer

Overige diensten

Bij gebiedsontwikkeling wordt er samengewerkt met verschillende overheden en bedrijven om tot een goede nieuwe bestemming voor een afgebakend gebied te komen.

Lees meer
Installeer app?
Klik
dan