Kabels en leidingen

Kabels en leidingen: kostenberekening en trajectbegeleiding

Nederland wordt doorsneden door allerlei telefoon- en elektriciteitkabels en leidingen voor gas, water, olie en chemische grondstoffen. Bij de realisatie van projecten kunnen deze kabels en leidingen in de weg liggen en zullen deze verlegd of aangepast moeten worden. De kosten hiervoor kunnen aanzienlijk zijn, een goede reden om Meander vroegtijdig in te schakelen en zodoende deze kosten te beheersen. 

Goed verloop van werkzaamheden

Meander beschikt over deskundige medewerkers die tijdens de planvorming en uitvoering contact houden met de betreffende kabel- en leidingeigenaren. Hierdoor bent u verzekerd  van een goed verloop van de werkzaamheden en voorkomt u financiële tegenvallers.

Alle landelijk betrokken partijen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de technische en kwalitatieve eisen die gehanteerd moeten worden bij het verleggen van de betreffende kabels en leidingen. Meander beschikt over de expertise om op basis van die afspraken en technische richtlijnen deze kosten vooraf te berekenen. Hiermee bent u in staat om uw haalbaarheidsstudie of kostenberekening op de juiste kosten te baseren en voorkomt u verrassingen. Op basis van deze berekeningen kan Meander vooraf met de betrokken leidingeigenaren tot overeenstemming komen over de aan hen toekomende schadeloosstelling. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then