Ecologie

Ecologie

Op dit moment is ecologie een integraal onderdeel van veel verschillende soorten plannen. Ecologie is hierbij het vertrekpunt in de planvormingsfase. Ecologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de interacties tussen levende organismen en hun omgeving. Bij Meander begrijpen we dat deze interacties complex zijn en een diepgaand begrip vereisen om duurzame oplossingen te vinden die zowel het ecosysteem als de menselijke samenleving ten goede komen. We beschikken over ecologische kennis waarmee het mogelijk is om een breed scala aan ecologische onderzoeken uit te voeren. Onze onderzoeken en adviezen zijn gericht op het ontwikkelen van praktische, milieuvriendelijke oplossingen die in harmonie zijn met de natuur. Meander is je vaste partner van literatuuronderzoek tot een Quickscan flora en fauna en veldonderzoek ecologie.  

 

Vanuit onze expertise als rentmeesters kantoor zijn wij bekend met het verwerven van grond, het begeleiden van gebiedsprocessen en de aanvraag van ontheffingen en vergunningen. Het implementeren van ecologie in uw project vinden we belangrijk bij Meander BV.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then