Grondverwerving

Grondverwerving door Meander Grondverwerving en Advies

Meander heeft ruime ervaring in minnelijke grondverwerving. In de praktijk houdt dat in dat Meander vaak ook een adviserende rol heeft in het voortraject van de grondverwervingsopdracht. Na dit traject voert Meander dit advies uit door de deelnemende partijen nader bij elkaar te brengen om afspraken in een (koop)overeenkomst vast te leggen. Bij grondverwerving krijgt Meander met veel verschillende betrokken partijen te maken. Om dan de beste oplossing te realiseren, is inlevingsvermogen, daadkracht en mensenkennis nodig. Over die kwaliteiten beschikken de rentmeesters van Meander. Zoals ze zelf zeggen: “Wij komen makkelijk met de benen onder de keukentafel van de onderhandelingspartners.”

Verschillende vormen van grondverwerving 

Grondverwerving kan plaatsvinden op basis van de waarde marktwaarde, maar ook op basis van de uitgangspunten van de Onteigeningswet waarbij een volledige schadeloosstelling wordt aangeboden. Als er in dit laatste geval geen overeenstemming wordt bereikt, kan een onteigeningsprocedure zorgdragen voor de verwerving van het benodigde. Indien Meander vroegtijdig bij het proces wordt betrokken, zorgen de adviezen voor een correct verloop van de grondverwerving.  

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then