Schadeloosstelling

Schadeloosstelling: inventariseren, opnemen en taxeren

Bij de uitvoering van werkzaamheden kan in veel situaties schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan schade aan landbouwgewassen tijdens het aanleggen van een leiding. Meander kan voorafgaand aan de werkzaamheden een eerste inspectie uitvoeren en de schadeafwikkeling verzorgen. Na beëindiging van de werkzaamheden kan dan de eventueel ontstane na-schade worden opgenomen. Ook het maken van een raming vooraf behoort tot de mogelijkheden.


Meander adviseert u graag over de te volgen procedure en de financiële afhandeling van schade. Zo krijgt u vooraf een indicatie van de te verwachten schadeloosstellingen en heeft u achteraf een reëel en gedetailleerd overzicht van de werkelijk geleden schades. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then