Nederland verandert en Meander verandert mee.

Meander, meer dan
grondverwerving.

Meer over Meander

"WAT ALS DE DIJKEN BREKEN? " Nieuwsbrief

Het wateroppervlak stijgt, van zowel de zee als de rivieren. Voor een laag gelegen land als Nederland heeft dit grote gevolgen. Wat als onze waterwerende beschermingsmaatregelen niet zijn opgewassen tegen de stijging van het wateroppervlak? Wat als onze dijken breken?

Lees meer

Er wordt veel onderzoek gedaan om onze dijken optimaal .........

In het kader van de klimaatontwikkelingen wordt er veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van de huidige dijken en de dijken welke nog aangelegd gaan worden. Hieronder een link waar te zien is dat er ook gekeken wordt naar de faalbaarheid van de dijken.

Lees meer

Vraag en aanbod

Te koop aangeboden

Lees meer

Grondverwerving en Adviesdiensten

Vanuit grondverwerving als corebusiness heeft Meander zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld. 

Lees meer

Projecten

Meander Grondverwerving en Advies is betrokken bij diverse projecten. Divers in omvang, divers in onderwerp, op diverse locaties en voor diverse opdrachtgevers.

Bekijk projecten

Meander, thuis in veranderend Nederland

Nederland verandert en Meander verandert mee. Vroeger was een rentmeester beheerder van meestal landelijke eigendommen. Nu is hij de deskundige en adviseur op het gebied van onroerende zaken en staat hij zijn opdrachtgevers bij in zaken als grondverwerving, planschade, taxaties, nadeelcompensatie, functieverandering en onteigening. Meander heeft met haar vastgoeddeskundige medewerkers in deze zaken dan ook een grote expertise opgebouwd en kan u daardoor snel en deskundig adviseren. Meander is een onafhankelijk, middelgroot adviesbureau op het gebied van onroerende zaken. Meander voert werkzaamheden uit in een groot deel van Nederland. Tot onze belangrijkste opdrachtgevers behoren rijksinstanties, provincies, lokale overheden en nutsbedrijven. 

Over ons


Installeer app?
Klik
dan