Nederland verandert en Meander verandert mee.

Meander, meer dan
grondverwerving.

Meer over Meander

PPS werkzaamheden gestart

Het project van opdrachtgever PPS, waar Meander samen met Gloudemans, volop aan werkt heeft een volgende fase bereikt! Het project heeft als doel om de leidingen welke gebruikt worden voor het transport van grondstoffen voor de chemische industrie te verleggen. De voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op enkele locaties zijn inmiddels gestart.

Lees meer

Haalbaarheidsonderzoeken voor zonneparken

Het afgelopen half jaar is Meander Grondverwerving en Advies bezig geweest met onderzoek naar het ontwikkelen van agrarische percelen naar zonneparken. In overleg met een van onze opdrachtgevers, is Meander potentiële locaties gaan onderzoeken. Hiervoor heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij diverse grondeigenaren naar mogelijke interesse. Tijdens dit vooroverleg waren de grondeigenaren positief over de mogelijke realisatie van zonnepanelen op hun percelen. Meander heeft gekeken naar grondeigenaren die percelen van 5 tot 35 hectare grond bezitten.

Lees meer

Vraag en aanbod

Te koop aangeboden

Lees meer

Grondverwerving en Adviesdiensten

Vanuit grondverwerving als corebusiness heeft Meander zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld. 

Lees meer

Projecten

Meander Grondverwerving en Advies is betrokken bij diverse projecten. Divers in omvang, divers in onderwerp, op diverse locaties en voor diverse opdrachtgevers.

Bekijk projecten

Meander, thuis in veranderend Nederland

Nederland verandert en Meander verandert mee. Vroeger was een rentmeester beheerder van meestal landelijke eigendommen. Nu is hij de deskundige en adviseur op het gebied van onroerende zaken en staat hij zijn opdrachtgevers bij in zaken als grondverwerving, planschade, taxaties, nadeelcompensatie, functieverandering en onteigening. Meander heeft met haar vastgoeddeskundige medewerkers in deze zaken dan ook een grote expertise opgebouwd en kan u daardoor snel en deskundig adviseren. Meander is een onafhankelijk, middelgroot adviesbureau op het gebied van onroerende zaken. Meander voert werkzaamheden uit in een groot deel van Nederland. Tot onze belangrijkste opdrachtgevers behoren rijksinstanties, provincies, lokale overheden en nutsbedrijven. 

Over ons


Installeer app?
Klik
dan