Nederland verandert en Meander verandert mee.

Meander, meer dan
grondverwerving.

Meer over Meander

WAAR LIGT DE GRENS?

Eigendom is het meest verstrekkende recht dat men kan hebben op een zaak. Het is het recht om over een zaak te beschikken, om te gebruiken zoals de eigenaar dat wil (mits dit gebruik niet in strijd is met anderen rechten natuurlijk). Regelmatig komen burenruzies voor over grenzen, staat het hekje wel of niet op jouw grond, staat die boom niet te dicht bij de grens enz.

Lees meer

WIJ BLIJVEN VOOR U BEREIKBAAR!!!

Geachte relatie, Met betrekking tot de recente ontwikkelingen van het Coronavirus hebben wij vanuit Meander Grondverwerving en Advies maatregelen genomen waar wij u graag over willen informeren.

Lees meer

Vraag en aanbod

Te koop aangeboden

Lees meer

Grondverwerving en Adviesdiensten

Vanuit grondverwerving als corebusiness heeft Meander zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld. 

Lees meer

Projecten

Meander Grondverwerving en Advies is betrokken bij diverse projecten. Divers in omvang, divers in onderwerp, op diverse locaties en voor diverse opdrachtgevers.

Bekijk projecten

Meander, thuis in veranderend Nederland

Nederland verandert en Meander verandert mee. Vroeger was een rentmeester beheerder van meestal landelijke eigendommen. Nu is hij de deskundige en adviseur op het gebied van onroerende zaken en staat hij zijn opdrachtgevers bij in zaken als grondverwerving, planschade, taxaties, nadeelcompensatie, functieverandering en onteigening. Meander heeft met haar vastgoeddeskundige medewerkers in deze zaken dan ook een grote expertise opgebouwd en kan u daardoor snel en deskundig adviseren. Meander is een onafhankelijk, middelgroot adviesbureau op het gebied van onroerende zaken. Meander voert werkzaamheden uit in een groot deel van Nederland. Tot onze belangrijkste opdrachtgevers behoren rijksinstanties, provincies, lokale overheden en nutsbedrijven. 

Over ons


Installeer app?
Klik
dan