Nederland verandert en Meander verandert mee.

Meander, meer dan
grondverwerving.

Meer over Meander

Herinrichting Kwistbeek kan in het najaar gestart worden

De herinrichting van de Kwistbeek te Baarlo en Helden start in het najaar van 2020. Om het zover te krijgen is er op alle fronten heel wat werk verzet. Ook op het gebied van grondverwerving. Voor Meander Grondverwerving en Advies is onze Rentmeester de heer Peter Jakobs hiermee bezig geweest en hieronder zijn bevindingen;

Lees meer

PPS werkzaamheden gestart

Het project van opdrachtgever PPS, waar Meander samen met Gloudemans, volop aan werkt heeft een volgende fase bereikt! Het project heeft als doel om de leidingen welke gebruikt worden voor het transport van grondstoffen voor de chemische industrie te verleggen. De voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op enkele locaties zijn inmiddels gestart.

Lees meer

Vraag en aanbod

GEZOCHT PERCELEN (LANDBOUW) GROND

Lees meer

Grondverwerving en Adviesdiensten

Vanuit grondverwerving als corebusiness heeft Meander zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld. 

Lees meer

Projecten

Meander Grondverwerving en Advies is betrokken bij diverse projecten. Divers in omvang, divers in onderwerp, op diverse locaties en voor diverse opdrachtgevers.

Bekijk projecten

Meander, thuis in veranderend Nederland

Nederland verandert en Meander verandert mee. Vroeger was een rentmeester beheerder van meestal landelijke eigendommen. Nu is hij de deskundige en adviseur op het gebied van onroerende zaken en staat hij zijn opdrachtgevers bij in zaken als grondverwerving, planschade, taxaties, nadeelcompensatie, functieverandering en onteigening. Meander heeft met haar vastgoeddeskundige medewerkers in deze zaken dan ook een grote expertise opgebouwd en kan u daardoor snel en deskundig adviseren. Meander is een onafhankelijk, middelgroot adviesbureau op het gebied van onroerende zaken. Meander voert werkzaamheden uit in een groot deel van Nederland. Tot onze belangrijkste opdrachtgevers behoren rijksinstanties, provincies, lokale overheden en nutsbedrijven. 

Over ons


Installeer app?
Klik
dan