Nederland verandert en Meander verandert mee.

Meander, meer dan
grondverwerving.

Meer over Meander
15-01-2021

Dijkversterking Tiel – Waardenburg (TIWA) gaat beginnen

In 2050 moeten alle rivierdijken voldoen aan nieuwe normen en veilig zijn.

Lees verder
11-01-2021

Meander stelt onteigeningsstukken op voor reconstructie RW 65

De komende jaren wordt de rijksweg tussen Haaren en Vught opnieuw ingericht. Met als doel de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Lees verder

Vraag en aanbod

GEZOCHT PERCELEN (LANDBOUW) GROND

Lees verder

Grondverwerving en Adviesdiensten

Vanuit grondverwerving als corebusiness heeft Meander zich in de loop der jaren steeds meer ontwikkeld. 

Lees meer

Projecten

Meander Grondverwerving en Advies is betrokken bij diverse projecten. Divers in omvang, divers in onderwerp, op diverse locaties en voor diverse opdrachtgevers.

Bekijk projecten

Meander, thuis in veranderend Nederland

Nederland verandert en Meander verandert mee. Vroeger was een rentmeester beheerder van meestal landelijke eigendommen. Nu is hij de deskundige en adviseur op het gebied van onroerende zaken en staat hij zijn opdrachtgevers bij in zaken als grondverwerving, planschade, taxaties, nadeelcompensatie, functieverandering en onteigening. Meander heeft met haar vastgoeddeskundige medewerkers in deze zaken dan ook een grote expertise opgebouwd en kan u daardoor snel en deskundig adviseren. Meander is een onafhankelijk, middelgroot adviesbureau op het gebied van onroerende zaken. Meander voert werkzaamheden uit in een groot deel van Nederland. Tot onze belangrijkste opdrachtgevers behoren rijksinstanties, provincies, lokale overheden en nutsbedrijven. 

Bekijk over ons
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then