Pachtzaken en eigendomsbeheer

Beheer: van pachtuitgifte agrarische gronden tot bedrijfsgebouwen

Meander kan u op efficiënte wijze ondersteunen bij het beheer van uw eigendommen. Enkele vormen van beheer waarin Meander actief is:

  • pachtuitgifte van agrarische gronden;

  • beheer van bedrijfsgebouwen;

  • gebruiksuitgifte en aan- en verkoop van gemeentelijke groenstroken;

  • exploitatie van locaties ten behoeve van bijvoorbeeld telecomdoeleinden. 

Werkwijze van Meander 

De actuele wet- en regelgeving is leidend bij de werkwijze van Meander. Een rentmeester van ons kantoor fungeert voor u en uw pachters/huurders als aanspreekpunt. In deze hoedanigheid fungeert hij als spin in het web bij het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden.

Voordelen van eigendomsbeheer door Meander

  • hoger rendement uit beheer;

  • up-to-date beheer;

  • deskundige ondersteuning;

  • snel, efficiënt en betrouwbaar;

  • duidelijk en overzichtelijk. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then