Pachtzaken en eigendomsbeheer

Beheer: van pachtuitgifte agrarische gronden tot bedrijfsgebouwen

Meander kan u op efficiënte wijze ondersteunen bij het beheer van uw eigendommen. Enkele vormen van beheer waarin Meander actief is:

  • pachtuitgifte van agrarische gronden;
  • beheer van bedrijfsgebouwen;
  • gebruiksuitgifte en aan- en verkoop van gemeentelijke groenstroken;
  • exploitatie van locaties ten behoeve van bijvoorbeeld telecomdoeleinden. 

Werkwijze van Meander 

De actuele wet- en regelgeving is leidend bij de werkwijze van Meander. Een rentmeester van ons kantoor fungeert voor u en uw pachters/huurders als aanspreekpunt. In deze hoedanigheid fungeert hij als spin in het web bij het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden.

Voordelen van eigendomsbeheer door Meander

  • hoger rendement uit beheer;
  • up-to-date beheer;
  • deskundige ondersteuning;
  • snel, efficiënt en betrouwbaar;
  • duidelijk en overzichtelijk. 
Installeer app?
Klik
dan