Vestiging zakelijke rechten

Vestiging zakelijke rechten

Voordat er wordt overgegaan tot het leggen of verplaatsen van kabels en leidingen, dient u als opdrachtgever toestemming van de eigenaar te krijgen voor deze werkzaamheden. Het gaat hierbij vaak om zakelijke rechten. In het eigendom ontstaat dan een zogenaamde ‘belaste strook’. Meander kan dit proces voor u uitvoeren. Als er geen overeenstemming met de eigenaar wordt bereikt, kan Meander u ook verder begeleiden met het voeren van een gedoogplichtprocedure. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then