projecten voor diverse waterschappen in Nederland

Waterschappen Nederland

Waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in hun regio. Ze hebben diverse taken op het gebied van watermanagement, waaronder: beekherstel, hoog water bescherming en het handhaven en verbeteren van waterkwaliteit. Waterschappen werken voortdurend aan het verbeteren en versterken van de waterkeringen om de veiligheid en het welzijn van de bevolking te waarborgen en de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Meander voert in opdracht van verschillende waterschappen in Nederland met grondeigenaren gesprekken voor het verwerven en het waarderen van de benodigde gronden. De betrokken rentmeester(s)/taxateur(s) bij dit project zijn bekend met het gebied. Dit maakt het voeren van de gesprekken aan de keukentafel een stuk vertrouwder. Meander heeft als geen ander een gevoel van betrokkenheid en rechtvaardigheid. Elk project is anders, elke eigenaar betrokken bij het project is anders. Meander luistert goed naar de wensen van de eigenaren en zorgt voor een goede terugkoppeling aan haar opdrachtgever. Samen met het waterschap wordt gezocht naar oplossingen om zo tot overeenstemming te kunnen komen met de eigenaren, met als doel de ecologische verbindingszone te realiseren.

Ecologische verbindingszones verbinden bestaande natuurgebieden via nieuwe of herstelde natuur. Ze vormen trekroutes en (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Denk aan ringslangen, libellen, juffers, vleermuizen, rietvogels en watergebonden zoogdieren als de noordse woelmuis, waterspitsmuis of zelfs de otter. Een ecologische verbindingszone kan ook verkoelend werken en het waterbergend vermogen van een gebied vergroten. Dan wordt overtollig water, bijvoorbeeld na een hevige regenbui, beter opgeslagen in de watergang of bodem.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then