Vrijdag 8 april is ons kantoor gesloten i.v.m. teamuitje.

Ecologische verbindingszone Zonzeel – Terheijden

Waterschap de Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Drimmelen werken aan de realisatie van een ecologische verbindingszone van ongeveer zeven kilometer tussen natte natuurparel Zonzeel (het waterrijke natuurgebied ten westen van Hooge Zwaluwe) en rivier de Mark (ten westen van Terheijden). De beschikbaarheid van grond in het gebied speelt een belangrijke rol. Deze rol is weggelegd voor Meander.

Meander voert in opdracht van het waterschap (en de gemeente) de komende tijd de gesprekken met de grondeigenaren voor het verwerven en het waarderen van de benodigde gronden. De betrokken rentmeester(s)/taxateur(s) bij dit project zijn bekend met het gebied. Dit maakt het voeren van de gesprekken aan de keukentafel een stuk vertrouwder. Meander heeft als geen ander een gevoel van betrokkenheid en rechtvaardigheid. Elk project is anders, elke eigenaar betrokken bij het project is anders. Meander luistert goed naar de wensen van de eigenaren en zorgt voor een goede terugkoppeling aan haar opdrachtgever. Samen met het waterschap wordt gezocht naar oplossingen om zo tot overeenstemming te kunnen komen met de eigenaren, met als doel de ecologische verbindingszone te realiseren.

Ecologische verbindingszones verbinden bestaande natuurgebieden via nieuwe of herstelde natuur. Ze vormen trekroutes en (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Denk aan ringslangen, libellen, juffers, vleermuizen, rietvogels en watergebonden zoogdieren als de noordse woelmuis, waterspitsmuis of zelfs de otter. Een ecologische verbindingszone kan ook verkoelend werken en het waterbergend vermogen van een gebied vergroten. Dan wordt overtollig water, bijvoorbeeld na een hevige regenbui, beter opgeslagen in de watergang of bodem.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then