TenneT Zuid-West 380 kV Oost is een transmissielijnproject in Nederland dat tot doel heeft het hoogspanningsverbinding in het zuidwesten van het land te versterken en uit te breiden.

TenneT Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)

TenneT Zuid-West 380 kV Oost is een transmissielijnproject in Nederland dat tot doel heeft het hoogspanningsverbinding in het zuidwesten van het land te versterken en uit te breiden. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

Het doel van dit project is het vergroten van de capaciteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitstransportnet in het gebied. Door de spanning te verhogen naar 380 kV kan meer vermogen over langere afstanden worden getransporteerd met minder energieverliezen. Deze upgrade zal de integratie van hernieuwbare energiebronnen ondersteunen, de uitwisseling van elektriciteit tussen regio's vergemakkelijken en zorgen voor een stabiele stroomvoorziening voor consumenten en industrieën.

 Het project omvat de installatie van hoogspanningsmasten en bovengrondse hoogspanningslijnen over een afstand van enkele kilometers. Deze constructies zijn ontworpen om elektriciteit met hoge spanningen veilig te transporteren en over te brengen. TenneT, de netbeheerder van Nederland, is verantwoordelijk voor de planning, het ontwerp en de uitvoering van het project.

Vanaf 2022 is Meander grondverwerving en Advies wekelijks betrokken bij dit project, dit op het gedeelte Rilland – Tilburg. Namens TenneT gaat Meander de gesprekken aan met de grondeigenaren en gebruikers wiens grond benodigd is voor het project.

TenneT heeft gronden nodig voor het plaatsen van de hoogspanningsverbinding. Dit doen zij op basis van een zakelijk recht. Dit houdt in dat de gronden in eigendom blijven van de grondeigenaar en TenneT het recht verkrijgt voor het hebben en houden van de hoogspanningsverbinding.

De taak van Meander is om de grondeigenaren uit te leggen wat de plannen van TenneT voor hen betekenen en daarnaast met hem overeenstemming te bereiken over het plaatsen van de nieuwe hoogspanningsverbinding.

Ook gaat Meander meewerken voor TenneT met het project Born - Graetheide. Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen.

Tenslotte is Meander bezig met de aanzeggingen in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland betreffende het groen onder de HS-lijnen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then