Vrijdag 8 april is ons kantoor gesloten i.v.m. teamuitje.

Randweg Haps

Provincie Noord Brabant

Bekijk al onze diensten

In de periode 2015 -2018 heeft Meander de grondverwerving verzorgd namens de provincie van de Randweg Haps als onderdeel van de N 264. Naast de verwerving van het beoogde tracé is er ook veel werk gemaakt van de aankoop van ruilgrond om de diverse agrarische bedrijven te compenseren. Daarnaast is geprobeerd samen met de gemeente Cuijk middels flankerend beleid diverse planologische wensen van eigenaren in te willigen. De verwerving is geheel in de minnelijke sfeer uitgevoerd. Begin 2018 is de randweg feestelijk geopend door de gedeputeerde en de wethouder. Tijdens de mede door Meander georganiseerde najaarsexcursie van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters was de randweg opgenomen in het programma.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then