Prorail

Opwaardering Maaslijn

De Maaslijn is de spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond. Het is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Als er een vertraging ontstaat kan deze niet worden ingelopen en verstoringen kunnen niet worden opgevangen omdat treinen alleen op stations kunnen passeren. Met de realisatie van dit project komt hier verandering in.

Een betere verbinding

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten om de Maaslijn samen met ProRail te elektrificeren. Ze zorgen er gezamenlijk voor dat door Arriva een betrouwbare dienstregeling kan worden gereden. Daarvoor moet de spoorlijn worden aangepast. De maatregelen hebben als doel het reizigersvervoer op de Maaslijn te verbeteren.

Het hele traject wordt voorzien van bovenleiding en een aantal onderstations. Daarnaast wordt er op 4 plekken langs het bestaande spoor een extra spoor aangelegd. Ook worden op verschillende plaatsen de bochten in het spoor ruimer gemaakt, zodat de treinen hun snelheid kunnen behouden en niet meer hoeven af te remmen. Verder wordt de veiligheid van ruim 20 overwegen verbeterd.

Aanleg dubbelspoor

Op vier plekken langs de Maaslijn wordt een extra spoor aangelegd: Cuijk, Boxmeer, Venray en Reuver. Op die locaties wordt het aantal sporen van één naar twee uitgebreid en kunnen tegemoetkomende treinen elkaar passeren. Daarom wordt dit ook wel een passeerspoor genoemd.

ProRail heeft voor de realisering van dit project niet overal de beschikking tot eigen gronden. Op diverse plaatsen in het geheel dient er grond aangekocht te worden van diverse grondeigenaren. De werkzaamheden door Meander Grondverwerving en Advies bestaan vooral uit gesprekken voeren met rechthebbenden ten behoeve van de aankoop van deze gronden.

ProRail heeft voor de realisering van dit project niet overal de beschikking tot eigen gronden. Op diverse plaatsen in het geheel dient er grond aangekocht te worden van diverse grondeigenaren. De werkzaamheden door Meander Grondverwerving en Advies bestaan vooral uit gesprekken voeren met rechthebbenden ten behoeve van de aankoop van deze gronden.

Prorail Geluidsanering

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. Dat wordt vooral gedaan door het plaatsen van geluidschermen of raildempers.

Saneringsplannen

Na het geluidonderzoek maakt ProRail saneringsplannen. Hierin staat op welke plekken welke geluidmaatregelen nodig zijn. En wanneer deze maatregelen worden ingevoerd. Omwonenden kunnen officieel op de voorgenomen vaststelling van deze plannen reageren. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van I en W begint ProRail met de uitvoering.

 Die uitvoering gaat zoveel mogelijk gelijk op met al geplande projecten. De werkzaamheden worden gebundeld om extra overlast te voorkomen. Ook wordt er samengewerkt met Rijkswaterstaat waar dat kan. Binnen het MJPG komen de woningen met de hoogste geluidbelasting – meer dan 75 decibel – als eerste aan de beurt.

Mogelijke maatregelen

Om het spoor stiller te maken, kan ProRail diverse geluidmaatregelen nemen. Zoals het plaatsen of ophogen van geluidschermen. Een andere optie is het plaatsen van raildempers. Raildempers zijn stalen blokken met kunststof, die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden bevestigd. Raildempers verlagen het geluid van passerende treinen tot wel drie decibel.

Natuurlijk is een combinatie van maatregelen ook mogelijk. Neemt het geluid niet genoeg af door schermen en/of raildempers, dan passen we gevelisolatie toe.

De werkzaamheden door Meander Grondverwerving en Advies ten behoeve van dit project bestaan uit het voeren van gesprekken met rechthebbenden, waar bijvoorbeeld een geluidsscherm geplaatst wordt. In veel gevallen kan ProRail dit realiseren op haar eigen grond, maar in enkele gevallen is er een situatie waar afspraken gemaakt moeten worden met aanwonenden aan het spoor. In verschillende van deze gevallen voert Meander Grondverwerving en Advies in opdracht van ProRail deze gesprekken.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then