Vrijdag 8 april is ons kantoor gesloten i.v.m. teamuitje.

PPS - verlegging pijpleiding. Samenwerkingsverband Meander en Gloudemans

Als gevolg van de verbreding van zowel de A2 als de A58 en de aanleg van de nieuwe N69 is Petrochemical Pipeline Services (PPS) geboden om één van de leidingen die zij in gebruik hebben te verleggen. PPS heeft de rentmeester combinatie Meander Grondverwerving en Advies - Gloudemans Rentmeesters, de opdracht gegeven om deze verlegging rondom de A2, A58 en de N69 in goede banen te leiden. 

De betreffende leiding is een nafta leiding die loopt van Rotterdam tot in het zuiden van het land, nabij Sittard-Geleen. Op de leiding zijn een aantal fabrieken aangesloten, welke tijdens de verlegging van de leiding stil zullen liggen. Doordat de fabrieken niet voor een lange tijd stil kunnen liggen is het voor PPS van belang dat de leiding volgens een strakke planning verlegd kan worden. 

Hier komt de taak van Meander naar voren. Doordat de leiding door het gehele land loopt, is deze gelegen in een groot aantal percelen van veel verschillende eigenaren. Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze leiding niet zomaar gelegd kan worden. Met eigenaren en gebruikers van de percelen, waar de leiding doorheen zal lopen, moet overeenstemming bereikt worden, zodat aan de strakke planning van PPS voldaan kan worden. De overeenstemming is er in verschillende vormen, het mogen vestigen van een zakelijk recht ten behoeve van de leiding, het mogen verrichten van werkzaamheden op het land maar ook overeenstemming bereiken over een vergoeding voor de eventuele schade die ontstaat door de werkzaamheden.

Deze overeenstemming bereiken is de taak en kracht van Meander. Meander heeft in dit project voor PPS al verschillende handtekeningen van eigenaren en gebruikers binnengehaald en heeft er vertrouwen in dat de nog resterende handtekeningen zullen volgen. Meander is voor het traject van de A2 als ook voor de A58 momenteel nog bezig om, daar waar dit nog niet gelukt is, overeenstemming met de eigenaren en gebruikers van de geraakte percelen te bereiken. De zaken staan er voor deze twee trajecten goed voor, Meander heeft al met verschillende eigenaren en gebruikers overeenstemming bereikt. Daarom heeft zij dan ook het volste vertrouwen in het bereiken van overeenstemming met de resterende partijen.

Op het traject van de provinciale weg de N69 zijn in het begin van september de verleggingswerkzaamheden reeds gestart. Op onderstaande afbeeldingen is te zien hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. De werkzaamheden voor de A2 en de A58 zullen starten in juni 2020. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then