Waterschap Roer en Overmaas

Taxatie en grondverwerving ten behoeve van de meandering van de Vlootbeek en het aanleggen van erosiebeperkende voorzieningen.

Project Vlootbeek te Posterholt
Project Erosiemaatregelen te Zuid-Limburg

Project Vlootbeek te Posterholt

Taxeren en verwerven van gronden ten behoeve van het project Vlootbeek. De omvang van het project bedraagt circa 30 verwervingsdossiers.
De benodigde gronden zijn inmiddels voor een deel verworven. Een aantal transacties en ruilingen worden thans nog uitgewerkt.

Project Erosiemaatregelen te Zuid-Limburg

In het kader van de beperking van schade ten gevolge van erosie in Zuid-Limburg worden regenwaterbuffers en bijbehorende maatregelen uitgevoerd.
Meander verwerft de door het Waterschap benodigde gronden of maakt met de eigenaren schadebeperkende afspraken.
De oplossing van de erosieknelpunten in Zuid-Limburg is een doorlopend proces. Een aantal omvangrijke regenwaterbuffers is reeds aangelegd. De aanleg van zogenoemde erosiestroken is in voorbereiding.

« naar overzicht