Waterschap Brabantse Delta

Taxatie en grondverwerving ten behoeve van ecologische verbindingszones (EVZ)

EVZ Molenbeek te Roosendaal-Nispen
EVZ Rissebeek te Wouwse Plantage
EVZ Etten-Leur

Taxeren en verwerven van gronden ten behoeve van het Waterschap Brabantse Delta. Uitgangspunt is de verwerving van een strookbreedte van 25 meter en zogenoemde ‘stapstenen’ ter realisatie van de doelstellingen.
Het betreft grondverwerving op vrijwillige basis zonder onteigening.

Binnen de kaders van deze opdracht verzorgt een projectteam van Meander de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van het gehele grondverwervingsproces.

De fasering van de grondverwerving verschilt per deelproject. De EVZ Molenbeek is inmiddels grotendeels aangelegd. De inrichting van de overige deeltrajecten is in voorbereiding of gedeeltelijk reeds gerealiseerd.

« naar overzicht