Rijkswaterstaat Maaswerken

Werken aan de Maaswerken
Het project Maaswerken werd in 1997 opgericht en is een samenwerking tussen de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Rijkswaterstaat. Over een lengte van 220 kilometer (van Maastricht tot de Biesbosch) wordt gewerkt aan een veiligere (minder overstromingen), beter bevaarbare (geschikt voor grotere binnenvaartschepen) en ecologische (ca. 1.800 ha nieuwe natuur) Maas.

Werken aan de Maaswerken
Het project Maaswerken werd in 1997 opgericht en is een samenwerking tussen de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Rijkswaterstaat. Over een lengte van 220 kilometer (van Maastricht tot de Biesbosch) wordt gewerkt aan een veiligere (minder overstromingen), beter bevaarbare (geschikt voor grotere binnenvaartschepen) en ecologische (ca. 1.800 ha nieuwe natuur) Maas.

Meander is al vanaf de operationele start in 2001 betrokken op het gebied van grondverwerving en advies. Voor de uitvoering van de Maaswerken is ruimte nodig, daarom speelt de grondverwerving een cruciale rol. Het gaat over  drie projecten van circa 2.000 hectare grond die moet worden aangekocht. Het grote aantal eigenaren waarmee moest worden onderhandeld, maakte de verwerving er niet gemakkelijker op. Tijdens een inventarisatie in de planfase, bleken er meer dan 1.000 eigenaren te zijn. Veel landbouwgrond in de buurt van de Maas is nodig voor verruimingsmaatregelen, maar raakt ook onbruikbaar door de verhoging van het waterpeil en moet dus worden aangekocht. Maar wat te denken van al die onderhandelingen waarbij  Meander met de aanleg van de kademuren die dwars door talloze tuinen  liepen? Hoewel het meestal om slechts enkele vierkante meters ging, liepen de emoties vaak hoog op. De Maaswerken was voor Meander  een enorme klus, waarbij de grondverwervers en alle andere betrokkenen hebben laten zien wat ze waard zijn.

« naar overzicht