Provincie Gelderland

Grondaankopen en taxatie
N322 Druten-Beneden Leeuwen, N348 Zutphen-Eefde en N345 Voorst.Meander is actief als grondaankoper en taxateur in opdracht van de provincie Gelderland in de diverse infrastructurele projecten.

Onder andere in de bovengenoemde projecten heeft Meander een resultaatgerichte rol bij de totstandkoming van de volledige minnelijke grondverwerving. De projecten zijn gericht op de realisatie van infrastructuur met bijbehorende natuurcompensatie en landschappelijke inpassing.

De inzet van Meander heeft in de afgelopen periode geleid tot aanleg van diverse infrastructurele werken, waaronder fietspaden, rondwegen en rotondes.

« naar overzicht