Projecten

Meander Grondverwerving en Advies is betrokken bij diverse projecten. Divers in omvang, divers in onderwerp, op diverse locaties en voor diverse opdrachtgevers.

Actief in een diversiteit aan projecten

Via deze kaart kunt u een kijkje nemen bij de projecten die Meander uitvoert en krijgt u een indruk van de verscheidenheid in werkzaamheden.

                                                    


Waterschap Limburg

Sinds 1 januari 2017 is Waterschap Limburg een feit. Dit nieuwe waterschap is ontstaan uit een fusie van de Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Meander zal ook, onder de vlag van Waterschap Limburg, in 2017 actief zijn betreffende het project “dijkversterkingen en verleggingen”

lees verder


Provincie Gelderland

Grondaankopen en taxatie
N322 Druten-Beneden Leeuwen, N348 Zutphen-Eefde en N345 Voorst.
lees verder


Waterschap Peel en Maasvallei

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI


Meander betrokken bij grondverwerving t.b.v. versterking Limburgse dijken.

De huidige veiligheidsnorm voor de Limburgse dijken is 1/250. Dit vormt de opgave voor de dijkversterking die gerealiseerd wordt tot en met 2024 waarmee een investering is gemoeid van ongeveer € 255 miljoen.
Een en ander onder de randvoorwaarden en spelregels van de overeenkomsten met het rijk.lees verder


Gemeente Westervoort

Taxatie en grondverwerving Stationsproject
Taxatie en grondverwerving project De Schans


lees verder


Gemeente Nunspeet

Diverse projecten voor gemeente Nunspeet
Voor de gemeente Nunspeet verricht Meander diverse advieswerkzaamheden op het gebied van taxatie, grondverwerving en planeconomisch advies.

lees verder


Consortium Grensmaas

Actief in het consortium Grensmaas
Voor het consortium Grensmaas verricht Meander verschillende werkzaamheden. De hoofddoelstellingen van dit traject zijn rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding.

lees verder


Rijkswaterstaat Maaswerken

Werken aan de Maaswerken
Het project Maaswerken werd in 1997 opgericht en is een samenwerking tussen de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Rijkswaterstaat. Over een lengte van 220 kilometer (van Maastricht tot de Biesbosch) wordt gewerkt aan een veiligere (minder overstromingen), beter bevaarbare (geschikt voor grotere binnenvaartschepen) en ecologische (ca. 1.800 ha nieuwe natuur) Maas.


lees verder


Gemeente Simpelveld

Totale pachtbeheer voor gemeenten
Voor de gemeente Simpelveld verzorgt Meander het pachtbeheer. Dit betekent dat een rentmeester van Meander optreedt als contactpersoon voor alle pachters. Via een zelf ontwikkeld beheerprogramma worden alle eigenaren, percelen en contracten nauwkeurig bijgehouden en beheerd.

lees verder


Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Grondverwerving Hoogheemraadschap Schieland
Eens in de vijf jaar worden dijken getoetst. Tijdens een dergelijke toetsing werd het 5,7 kilometer lange tracé Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven niet voldoende stabiel en hoog genoeg bevonden. Daarom wordt de Lekdijk de komende jaren verstevigd en opgehoogd.

lees verder


Waterschap Brabantse Delta

Taxatie en grondverwerving ten behoeve van ecologische verbindingszones (EVZ)

EVZ Molenbeek te Roosendaal-Nispen
EVZ Rissebeek te Wouwse Plantage
EVZ Etten-Leur


lees verder


Waterschap Roer en Overmaas

Taxatie en grondverwerving ten behoeve van de meandering van de Vlootbeek en het aanleggen van erosiebeperkende voorzieningen.

Project Vlootbeek te Posterholt
Project Erosiemaatregelen te Zuid-Limburglees verder


6 juni 2015 Open dag Consortium Grensmaas

Het programma van de derde open Grensmaasdag is inmiddels voor een groot deel ingevuld. 

Net als tijdens de twee voorgaande edities is er voor jong en oud op zaterdag 6 juni a.s. heel veel te beleven.


lees verder


HSL / A16

Aanleg HSL / A16
Meander zorgde voor advisering en coördinatie inzake vastgoedaspecten en omgevingsmanagement in het omvangrijke traject rond de HSL/A16. Meander leverde onder meer een projectleider en zorgde voor taxaties en grondverwerving ten behoeve van de aanleg van de Hoge Snelheidslijn. Meander voerde tevens de coördinatie van het verwervingstraject en begeleide de onteigeningsprocedure.

lees verder


Gebiedsplanontwikkeling Maashorst

Gebiedsplanontwikkeling Maashorst
Meander trad in de periode 2009/2013 tijdens dit project op als centrale rentmeester bij de vastgoedgerelateerde processen bij de uitvoering van het gebiedsontwikkelingsplan Maashorst. Het projectgebied Maashorst strekt zich uit over de gemeenten Uden, Bernheze, Oss en Landerd. De Maashorst heeft de status van Provinciaal Landschap en is onderverdeeld in drie deelgebieden: Herperduin (circa 1.000 hectare), Maashorst (circa 4.000 hectare) en het tussengebied ’t Mun. Doordat deze drie deelgebieden inmiddels met elkaar verbonden zijn door ecologische verbindingszones (inclusief twee ecoducten over de A50 en de N324) is het grootste natuurgebied van Noord-Brabant ontstaan.

lees verder


Belvédère Maastricht

In dit project omvat de taak van de medewerkers van Meander Grondverwerving en Advies naast de onderhandelingen om tot aankoop te komen, het aansturen van de externe taxateurs, het opstellen van overeenkomsten en collegenota’s en advisering.

lees verder