HSL / A16

Aanleg HSL / A16
Meander zorgde voor advisering en coördinatie inzake vastgoedaspecten en omgevingsmanagement in het omvangrijke traject rond de HSL/A16. Meander leverde onder meer een projectleider en zorgde voor taxaties en grondverwerving ten behoeve van de aanleg van de Hoge Snelheidslijn. Meander voerde tevens de coördinatie van het verwervingstraject en begeleide de onteigeningsprocedure.

Aanleg HSL / A16
Meander zorgde voor advisering en coördinatie inzake vastgoedaspecten en omgevingsmanagement in het omvangrijke traject rond de HSL/A16. Meander leverde onder meer een projectleider en zorgde voor taxaties en grondverwerving ten behoeve van de aanleg van de Hoge Snelheidslijn. Meander voerde tevens de coördinatie van het verwervingstraject en begeleide de onteigeningsprocedure. Als gevolg van de aanleg van het HSL-traject moesten er agrarische bedrijven worden verplaatst en zijn er diverse ruilingen van gronden tot stand gekomen.

Op het gebied van kabels en leidingen waren wij hier verantwoordelijk voor de inventarisatie en de coördinatie van de verplaatsingen, ook bij het vestigen van de zakelijke rechten hebben wij een belangrijke rol vervuld.

In 2011 heeft Meander de uiteindelijke afronding van alle aangekochte percelen verzorgd. Alle percelen zijn overgedragen aan de uiteindelijke eindbeheerders. Dit proces is complex door de grote diversiteit aan uiteindelijke beheerders, zoals waterschappen, natuurbeheer, gemeenten, het Rijk en provincies. Een vroegtijdig oog voor deze problematiek voorkomt problemen bij de overdracht.

« naar overzicht