Belvédère Maastricht

In dit project omvat de taak van de medewerkers van Meander Grondverwerving en Advies naast de onderhandelingen om tot aankoop te komen, het aansturen van de externe taxateurs, het opstellen van overeenkomsten en collegenota’s en advisering.

Meander Grondverwerving en Advies is in opdracht van de gemeente Maastricht sinds eind 2012 nauw betrokken bij vastgoedaspecten bij de verlegging van de Noorderbrug over de rivier de Maas, de aanleg van de lightrailverbinding, de aanleg van het Frontenpark en de revitalisering van het bedrijventerrein Bosscherveld.

De verlegging van de westelijke aanlanding van de Noorderbrug, de noordelijke ontsluitingsweg richting het centrum van Maastricht, maakt onderdeel uit van het programma Belvédère van de gemeente. Dit plan biedt de kans om Maastricht tot een aanjager te maken van de regionale kenniseconomie. Daarvoor is het nodig om tal van functies (wonen werken, ontspannen enz.) op een nieuwe manier met elkaar te verbinden.
De infrastructurele aanpassingen in dit programma bestaan onder meer uit een verplaatsing van circa 100 meter in noordelijke richting van de westelijke aanlanding van de Noorderbrug. Hiermee is een investering gemoeid van 125 miljoen euro.

« naar overzicht