Medewerkers

H. (Harrie) van Vugt  (Algemeen Directeur)

T. 06-53647334  |  E. hvanvugt@meanderbv.nl  

Harrie richtte Meander Grondverwerving en Advies op in 1993. Tevens is hij gecertificeerd  Rentmeester NVR Register-Taxateur LV en BV.


E. (Bert) Flinterman

LinkedIn


M.(Marco) Hesen

Linkedin


C.J. (Cees) de Gooijert RT

T. 06-23943534  |  E. cdegooijert@meanderbv.nl
 
Grondzakendeskundige, Register-Taxateur LV, Onteigeningsdeskundige, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 oktober 2005.

• Grondverwerving
• Onteigening en schadeloosstelling
• Taxaties

Opgenomen in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS).


P. (Peter) Jakobs RT-RM

T. 06-53395707  |  E. pjakobs@meanderbv.nl

Rentmeester NVR, Register-Taxateur/Register-makelaar, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 december 2014

• Beheer van agrarisch vastgoed
• Adviseren over pacht- en grondzaken
• Taxeren van agrarisch vastgoed


H. (Henny) Steenbruggen

T. 06-22429073  |  E. hsteenbruggen@meanderbv.nl

Rentmeester, Taxateur LV-BV, Planeconoom, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 december 2017


D. (Daniel) van Soest

T. 0485-336543  |  E. dvansoest@meanderbv.nl

Grondzakendeskundige, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 augustus 2018


M. (Monique) Raaijmakers

T. 06-83305502  |  E. mraaijmaakers@meanderbv.nl

Technisch administratief medewerkster, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 maart 2019


W. (Wendy) Peters

T. 0485-336543  |  E. wpeters@meanderbv.nl
 
Administratief medewerkster, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 juli 2015.


T. (Tessa) van Haren

T. 0485-336543  |  E. tvanharen@meanderbv.nl

Technisch administratie medewerkster, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 juni 2018


O. (Odrie) Hoyer

T. 0485-336543  |  E. oeffelt@meanderbv.nl 

Odrie is sinds 2006 in dienst bij Meander als (directie)secretaresse/binnendienstmedewerker. Tevens is zij telefonisch het eerste aanspreekpunt binnen Meander en ondersteunt, waar nodig, de grondverwervers/taxateurs.


J. (Jeannie) Brands

T. 0485-336543  |  E. jbrands@meanderbv.nl 
  
Financieel medewerkster, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 september 1997.


W. (Willemien) van Tartwijk

T. 0485-336543  |  E. wvantartwijk@meanderbv.nl  

Willemien is sinds 2010 verbonden aan Meander Grondverwerving en Advies als office manager/personeelsfunctionaris. Tevens is zij verantwoordelijk voor de kwaliteitswaarborging voor kantoor (ISO certificering).