Nieuwe medewerker per 1 september 2023

Welkom Britney!

Afgelopen vrijdag is Britney bij ons gestart met haar werkzaamheden voor Meander.

Zij heeft afgelopen maand haar master afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en mag zich nu Meester in de Rechten noemen.

Britney zal onze klanten helpen in de Juridisch grondverwerving wat een complex en essentieel proces is dat zich richt op het verkrijgen van eigendomsrechten over grond voor verschillende doeleinden. Het is van cruciaal belang om bij juridische grondverwerving de rechten en belangen van alle betrokken partijen te respecteren en te beschermen. Daarbij gaat het om het uitvoeren van transparante onderhandelingen met grondeigenaren om tot eerlijke en rechtvaardige compensatie te komen voor het verlies van hun eigendom. Daarnaast moet de verwerving voldoen aan de wettelijke vereisten en procedures die in het betreffende rechtsgebied van toepassing zijn. Britney start deze week met de basisopleiding Vastgoed.

Welkom Britney!

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then