Eigendom is het meest verstrekkende recht dat men kan hebben op een zaak. Het is het recht om over een zaak te beschikken, om te gebruiken zoals de eigenaar dat wil (mits dit gebruik niet in strijd is met anderen rechten natuurlijk). Regelmatig komen burenruzies voor over grenzen, staat het hekje wel of niet op jouw grond, staat die boom niet te dicht bij de grens enz.

WAAR LIGT DE GRENS?

Maar niet alleen in zulke gevallen kan het van belang zijn om te weten waar de grens ligt, ook als je bijvoorbeeld je bouwgrond wilt verkopen. Ook in die gevallen kan het van belang zijn om te weten waar de grens ligt. In zo’n gevallen zou je veldwerk kunnen opvragen bij het Kadaster. Uit dit veldwerk kun je opmaken hoe in het verleden de grenzen tot stand zijn gekomen. Als het veldwerk niet bruikbaar is kan een grensreconstructie dé oplossing zijn. Bij Meander komt het in de praktijk voor dat in opdracht van klanten grensreconstructies worden uitgevoerd omdat het veldwerk niet bruikbaar is, maar wat is het nu precies? En waar moet je op letten? Wat kunnen de gevolgen zijn van een reconstructie? Binnen Meander werken verschillende deskundigen die een Veldwerk van het Kadaster kunnen lezen en zodoende kunnen aangeven, buiten in het veld, waar de kadastrale grens ligt. Dit kan al zinvol zijn bij het plaatsen van een schutting, een tuinhuis of zelfs beplanting bij of op de erfgrens. Maar als blijkt dat het Veldwerk niet bruikbaar is, dan kan een grensreconstructie de oplossing zijn. Het voordeel van een grensreconstructie is dat daarna voor alle partijen duidelijk is waar de grenzen liggen. Wanneer u een bijvoorbeeld een bouwkavel verkoopt, kunt u met zekerheid aangeven dat het de juiste grenzen zijn en de daarbij behorende m². Bij Meander hebben zich in korte tijd twee situaties voorgedaan waar een grensreconstructie is of werd uitgevoerd. Van belang is dat alle partijen hierbij betrokken worden en dan met name de partijen die met hun perceel grenzen aan de grens waar de grensreconstructie gaat plaatsvinden. Zij mogen namelijk aanwezig zijn bij het aanwijzen van de grenzen door de landmeter. De grens die is uitgezet door de landmeter is de kadastrale grens en bepaalt het eigendom. Maar over die grens kan onenigheid ontstaan. Onenigheid die partijen onderling met elkaar moeten oplossen en in het uiterste geval de weg naar de rechter moeten bewandelen. Na de grensreconstructie wordt door Meander een rapport opgemaakt en wordt dit toegestuurd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever stuurt op zijn beurt het rapport weer door aan de betrokkenen. Meander ontzorgt u in deze graag. Heeft u een grensprobleem schroom dan niet contact op te nemen met ons kantoor onder telefoonnummer 0485-336543 of oeffelt@meanderbv.nl. Wij lossen het graag voor u op. Meer informatie over een grensreconstructie kunt u ook rustig nalezen op https://www.kadaster.nl/producten/grenzen/grensreconstructie

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then