PPS werkzaamheden gestart

Meander heeft het afgelopen jaar volop gewerkt aan het bereiken van overeenstemming met eigenaren en gebruikers van de percelen waarop werkzaamheden verricht moeten worden. Zoals onze ervaring leert is ook hier gebleken dat dit bij de ene eigenaar vlot gaat en de andere  grondeigenaar iets meer tijd voor nodig heeft om akkoord te geven voor het vestigen van een zakelijk recht en daarmee ook het verrichten van werkzaamheden op hun perceel. 

Onze senior rentmeester/taxateur Harrie van Vugt, ook betrokken bij dit project, heeft meerdere eigenaren en gebruikers bezocht welke tot op het laatste moment vragen of wensen hadden. Gezien de tijdsplanning van PPS was het noodzakelijk om voor sommige grondeigenaren de gedoogplichtprocedure op te starten. Met slechts één eigenaar is nog geen akkoord bereikt, maar Meander heeft het volle vertrouwen erin dat dit alsnog zal gebeuren, zodat ook de laatste gedoogplichtprocedure afgewend kan worden.

Ondertussen staat ook bij PPS de tijd niet stil en is er inmiddels een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden op locatie. Dit houdt in dat de werkstroken al zijn uitgezet en dat de voorbereidende onderzoeken uitgevoerd worden. Hierbij valt te denken aan een archeologisch onderzoek en explosieven onderzoek. Deze onderzoeken zijn nodig om tijdens de daadwerkelijke verleggingswerkzaamheden niet tegen onaangename verrassingen aan te lopen. De start van de daadwerkelijke verleggingswerkzaamheden staat gepland voor begin juni 2020. 

Het grootste gedeelte van de onderhandelingen is hiermee achter de rug. Voor Meander houdt dit in dat het project langzaam ten einde loopt. Er zijn nog afrondende werkzaamheden uit te voeren maar we kunnen al wel terugblikken op een zeer boeiend project.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then