Nieuwe medewerker ecologie Emma

Welkom Emma!

Begin dit jaar is ook Emma aangesloten bij het team van Meander. Zij zal de vraagstukken rondom ecologie voor haar rekening gaan nemen. Afgelopen jaar heeft ze haar master biologie behaald aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast heeft zij een dosis werkervaring opgedaan in de marine biologie en is zij tweedegraads biologiedocent.

Bij Meander houdt Emma zich bezig met de quickscans (bureau- en verkennend veldonderzoek) en verdiepend veldonderzoek. Daarbij wordt onderzocht welke (beschermde) plant en diersoorten aanwezig zijn in een gebied. Op basis van deze informatie en provinciale richtlijnen wordt er een advies gegeven omtrent de omgevingswet en Natura 2000. Hierdoor kunnen ontheffingen aangevraagd worden, zodat tijdens en na projecten de natuur beschermd blijft en verbetert. Emma kijkt er naar uit om zich verder te ontwikkelen en samen te gaan werken met de andere specialismen van het team Meander. Welkom Emma!

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then