De komende jaren wordt de rijksweg tussen Haaren en Vught opnieuw ingericht. Met als doel de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Meander stelt onteigeningsstukken op voor reconstructie RW 65

In de huidige situatie liggen er op het gedeelte Haaren – Vught diverse kruisingen met verkeerslichten. Door de reconstructie zullen de verkeerlichten tussen Helvoirt en Vught verdwijnen plaats maken voor een verdiepte ligging en ongelijkvloerse kruisingen. Daarmee wordt de doorstroming van het verkeer verbeterd, maar ook vermindert de geluidshinder.

In opdracht van de provincie stelt Meander Grondverwerving en Advies de onteigeningsstukken op voor dit project.

Lees het artikel
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then