De herinrichting van de Kwistbeek te Baarlo en Helden start in het najaar van 2020. Om het zover te krijgen is er op alle fronten heel wat werk verzet. Ook op het gebied van grondverwerving. Voor Meander Grondverwerving en Advies is onze Rentmeester de heer Peter Jakobs hiermee bezig geweest en hieronder zijn bevindingen;

Herinrichting KWISTBEEK

Gestart ben ik in oktober 2018 met een opname van het tracé van de Kwistbeek waarbij ik gesproken heb met  diverse projectleden van het waterschap. Er waren veel wensen en ideeen. Exacte plannen waren er nog niet. Die moesten nog worden uitgewerkt in het projectplan. De opdracht voor mij als grondverwerver was om te bekijken wat er bij de diverse eigenaren mogelijk was. Dus met de bagage van de buitenopname naar de eigenaren toe om aan hen de globale plannen voor te leggen en te polsen in hoeverre er medewerking was te verkrijgen. Op de diverse voorlichtingsavonden werden er door de betrokkenen ook veel wensen en suggesties naar voren gebracht. 

Soms heb je geluk en dat was nu zeker het geval. De allereerste eigenaar die ik benaderde bleek een agrariër te zijn op leeftijd die wilde gaan stoppen. En dus was deze ondernemer bereid om gronden te verkopen aan het waterschap. Verder bleek er langs de Kwistbeek veel sociale bereidheid om de naaste “buren” te helpen die in het verleden natte voeten hadden gekregen door de Kwistbeek. Men snapte goed dat er iets moest gebeuren zodat de kans op overstromingen zou verminderen.

Al met al waren het circa 35 dossiers die op minnelijke basis tot een goed einde gebracht moesten worden. Bij enkele dossiers werd gevraagd of er compensatiegrond ingebracht kon worden door het waterschap. Het waterschap had hier al voor gezorgd en dat was dus mogelijk. Gronden werden ingebracht of er werd een ruiling tot stand gebracht tussen verschillende partijen. Veel puzzlewerk dus. Maar uiteindelijk is het binnen 2 jaren gelukt. De laatste koopovereenkomsten zijn inmiddels getekend en de notaris kan de grondoverdrachten in een akte gieten. 

En met de voor het waterschap Limburg beschikbare gronden langs de Kwistbeek kan deze nu worden heringericht. De plannen hiervoor zijn inmiddels door het waterschap goedgekeurd en gepubliceerd.

Peter Jakobs,  Rentmeester Meander Grondverwerving en Advies

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then