Haalbaarheidsonderzoeken voor zonneparken

Het afgelopen half jaar is Meander Grondverwerving en Advies bezig geweest met onderzoek naar het ontwikkelen van agrarische percelen naar zonneparken. In overleg met een van onze opdrachtgevers, is Meander potentiële locaties gaan onderzoeken. Hiervoor heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij diverse grondeigenaren naar mogelijke interesse. Tijdens dit vooroverleg waren de grondeigenaren positief over de mogelijke realisatie van zonnepanelen op hun percelen. Meander heeft gekeken naar grondeigenaren die percelen van  5 tot 35 hectare grond bezitten.

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de ligging van de percelen ten opzichte van het elektriciteitsnetwerk, welke van belang is voor de aansluitingen. Ook zijn desbetreffende gemeenten benadert voor de mogelijkheden en de voorwaarden inzake zonneparken. De interesse, afstand tot elektriciteitsnetwerk en de gemeente hebben samen bepaald of de locaties daadwerkelijk interessant zijn voor het realiseren van een grootschalig zonneveld.

Een nieuwe fase is aangebroken: de onderhandelingsfase met de verschillende partijen. In overleg met opdrachtgever zal Meander hier de vervolgtrajecten uitvoeren.

Het eerste traject is zo goed als afgerond, waarbij Meander op een positief en vooral leerzaam project kan terugkijken. In de toekomst zal Meander Grondverwerving en Advies dan ook doorgaan met het onderzoeken van de haalbaarheid van zonneparken voor geïnteresseerde partijen. Mocht u geïnteresseerd zijn en percelen grond beschikbaar hebben vanaf 5 hectare dan komen wij graag met u in contact.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then