Taxaties

Taxaties: van stedelijk tot agrarisch

Taxaties zijn in principe bedoeld om van een bepaald object de waarde in het vrije economische verkeer vast te stellen. Meander Grondverwerving en Advies doet dat in goed overleg met betrokkenen en met gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen en historische achtergronden. Afhankelijk van de opdracht en de omstandigheden taxeert Meander de waarde van het object op onteigeningsbasis of op basis van waarde economisch verkeer.

Kwaliteit als uitgangspunt

Meander is zeer ervaren op het gebied van taxaties. De taxateurs van Meander zijn geregistreerd bij de Stichting VastgoedCert en ook als zodanig gecertificeerd. Kwaliteit is en blijft het eerste uitgangspunt van de professionals van Meander.