Pachtzaken en eigendomsbeheer

Beheer: van pachtuitgiften agrarische gronden tot bedrijfsgebouwen

Meander kan u op efficiënte wijze ondersteunen bij het beheer van uw eigendommen. Enkele vormen van beheer waarin Meander actief is:

• pachtuitgifte van agrarische gronden;
• beheer van bedrijfsgebouwen;
• gebruiksuitgifte en aan- en verkoop van gemeentelijke groenstroken;
• exploitatie van locaties ten behoeve van bijvoorbeeld telecomdoeleinden.

De actuele wet- en regelgeving is leidend bij de werkwijze van Meander. Het resultaat moet werkbaar zijn. Meander werkt met een in eigen beheer ontwikkeld geautomatiseerd registratiesysteem. De diverse rapportages uit het systeem leveren - op elk gewenst moment - een helder overzicht voor al uw (management)vragen.

Werkwijze van Meander

Een rentmeester van ons kantoor fungeert voor u en uw pachters/huurders als aanspreekpunt. In deze hoedanigheid fungeert hij als spin in het web bij het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden. Tevens vervult deze rentmeester een coördinerende rol bij het correct uitvoeren van de administratieve handelingen bij het afronden van de gemaakte afspraken.

Voordelen van eigendomsbeheer door Meander

• hoger rendement uit beheer;
• up-to-date beheer;
• deskundige ondersteuning;
• snel, efficiënt en betrouwbaar;
• duidelijk en overzichtelijk.