Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie? Laat Meander adviseren

Het stelsel van nadeelcompensatie in Nederland is ontleend aan het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Er is uitsluitend sprake van een voor vergoeding in aanmerking komend nadeel indien dit nadeel buiten het normaal maatschappelijke risico van de benadeelde valt.

Meander is actief en ervaren in de beoordeling van nadeelcompensatie met betrekking tot onder andere kabels en leidingen. Ook overige vormen van nadeelcompensatie, zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van tankstations, is bekend terrein voor de adviseurs van Meander.