Kostenberekeningen

Kostenberekeningen

Meander kan kostenberekeningen uitvoeren voor een breed scala van (mogelijke) projecten. Deze kostenberekeningen variëren van het in beeld brengen van bouwkosten in planeconomisch advies tot de verplaatsingskosten in het kader van schadeloosstelling. Op transparante wijze biedt Meander overzicht van alle te verwachten bijkomende kosten, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen.