Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling door Meander

Bij gebiedsontwikkeling wordt er samengewerkt met verschillende overheden en bedrijven om tot een goede nieuwe bestemming voor een afgebakend gebied te komen. Een combinatie van functies als wonen, werken, water en natuur wordt dan in zo’n gebied ingepast. Zo ontstaat er één plan dat complex van aard is door de grote groep van verschillende belanghebbenden en door de te behalen functies. Om de plannen ook snel uit te kunnen voeren is de Crisis- en herstelwet aangenomen.

Over de Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) is gericht op het vereenvoudigen van wetgeving, het wegnemen van risico’s op stagnatie van projecten en het versnellen van de aanvang en uitvoering van werkzaamheden. Meander adviseert en begeleidt u graag om uit deze wetgeving  voordelen voor u als opdrachtgever te behalen en helpt u overzicht te krijgen en behouden tijdens het gehele ontwikkeltraject.