Compensatieadvisering

Veranderingen in bestemmingsplannen hebben vaak directe invloed op de waarde van objecten. Voor nieuwe bestemmingsplannen kan Meander advies geven over de te maken kosten en mogelijke gevolgen.

Naast financiële compensatie zijn er ook vaak andere mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kavelruil, waarbij de grondeigenaar gecompenseerd wordt met een (deel)kavel van vergelijkbare waarde. Hiervoor is een goed overzicht van het werkgebied en een duidelijke inventarisatie van de wensen en belangen van alle betrokken essentieel voor de rentmeester. De rentmeesters van Meander werken volgens een vast stramien en brengen het gebied voor u in kaart. De mensen van Meander beschikken over de nodige creativiteit en denken resultaatgericht om voor alle partijen tot een geschikte oplossing te komen.