Medewerkers

S. (Stefan) de Lange, BBA

T. 06-13887218  |  E. sdelange@meanderbv.nl
Rentmeester / adviseur grondzaken, sinds augustus 2008 werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies. 
 
- Grondverwerving
- Vestigen zakelijke rechten
- Taxaties
- Technische ondersteuning projecten


T. (Trees) Kerkof

T.  06-2215 9685  |  E. tkerkhof@meanderbv.nl
Technisch administratief medewerkster,  sinds  1 januari 1999 werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies.
 
- Het opzetten en voeren van projectadministratie
- Begeleiden en aansturen van de administratief medewerker mbt het opbouwen en bijhouden van de verwervingsdossiers.
- Het maken van verwervingstekeningen met ArcGIS
- Maatwerk in afwijking van het ontwerp met bijbehorende oppervlaktebepalingen.
- Het maken van (voortgangs)analyses met ArcGIS
- Opstellen en controleren van overeenkomsten en afrekeningen schadeloosstellingen.
- Het actief begeleiden van de (notariële) afwikkeling van de gesloten overeenkomsten.
- Administratieve ondersteuning opstart procedure gedoogplicht Waterwet en onteigening.


W. (Wendy)   Peters

T. 0485-336543   |   E. wpeters@meanderbv.nl
 
Administratief medewerkster, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 juli 2015.


C.J. (Cees) de Gooijert RT

T.  06-23943534  E. cdegooijert@meanderbv.nl
 
Grondzakendeskundige, Register-Taxateur LV, Onteigeningsdeskundige. Werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies  sinds 1 oktober 2005.

- Grondverwerving
- Onteigening en schadeloosstelling
- Taxaties

Opgenomen in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS).


J. (Jeannie) Brands

T. 0485-336543   |   E. jbrands@meanderbv.nl 
  
Financieel medewerkster, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 september 1997.


P. (Peter) Jakobs RT-RM

T (06) 533 95 707  |  E. pjakobs@meanderbv.nl

Rentmeester NVR, Register-Taxateur / Register-makelaar, werkzaam bij Meander Grondverwerving en Advies sinds 1 december 2014

- Beheer van agrarisch vastgoed
- Adviseren over pacht- en grondzaken
- Taxeren van agrarisch vastgoed


W. (Willemien) van Tartwijk

T. 0485-336543  |   E. wvantartwijk@meanderbv.nl  

Willemien is sinds 2010 verbonden aan Meander Grondverwerving en Advies als office manager/personeelsfunctionaris. Tevens  is zij verantwoordelijk voor de kwaliteitswaarborging voor kantoor (ISO certificering).


O. (Odrie) Hoyer

T 0485-336543  |   E. Oeffelt@meanderbv.nl 

Odrie is sinds 2006 in dienst bij Meander als (directie)secretaresse/binnendienstmedewerker. Tevens is zij telefonisch het eerste aanspreekpunt binnen Meander en ondersteunt, waar nodig, de grondverwervers/taxateurs.


H. (Harrie) van Vugt  (Algemeen Directeur)

T. 06-53647334  |  E. hvanvugt@meanderbv.nl  

Harrie richtte Meander Grondverwerving en Advies op in 1993. Tevens is hij gecertificeerd  Rentmeester NVR Register-Taxateur  LV en BV.


E. (Bert) Flinterman

LinkedIn


M.(Marco) Hesen

Linkedin